สถานะการสั่งซื้อ

ตรวจสอบสถานะสินค้าอย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อออนไลน์ของท่านได้ 24 ชั่วโมง / 7 วัน โดย
1. คลิกที่ เมนู “ติดตามสถานะการสั่งซื้อ” ที่มุมบนของหน้าเว็บไซต์
2. Login ลงชื่อเข้าใช้
3. ตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อของท่าน


 
สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ที่นี่ <<

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อออนไลน์ของท่านได้ 24 ชั่วโมง / 7 วัน โดย
1. คลิกที่ เมนู “ติดตามสถานะการสั่งซื้อ” ที่มุมบนของหน้าเว็บไซต์
2. Login ลงชื่อเข้าใช้
3. ตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อของท่าน


 
สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ที่นี่ <<