ใบกำกับภาษี


1.คลิกที่ปุ่ม ขอใบกำกับภาษี
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งให้ท่านภายใน 7 วันทำการ 

* ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามนิติบุคคล ติดต่อ Call Center 1371

การขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลัง

ติดต่อ Call Center 1371 เพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลัง

หมายเหตุ

- ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ออกได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
- ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบย้อนหลังได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
- กรณีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหาย ท่านต้องแจ้งความ โดยใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน และ ติดต่อ 1371 เท่านั้น เงื่อนไขที่แจ้งความ มีดังนี้ "เอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่"
- กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ กรุณาติดต่อ 1371 เพื่อขอเปลี่ยนใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- กรณีที่ท่านให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นภายหลัง ทางเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้
- กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับท่านได้
- หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

* ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่สั่งซื้อสินค้าบน All Online จะถูกจัดส่งโดย บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด